Garanční podmínky/Servisní pakety > Informace o mimosoudním řešení sporů

Informace o mimosoudním řešení sporů

V případě, že dojde mezi společností Fa RENE a.s., IČ 15061931 a objednatelem/
zákazníkem/klientem/kupujícím, jenž je spotřebitelem ke vzniku sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, internetová stránka: adr.coi.cz  
 
Partneři:
Aquarium Bucur nábytek Litex TruckServicePlus Galerie u sv. Jakuba Móda 1342