Profil firmy > Pozvánka na valnou hromadu Fa RENE a.s.

Pozvánka na valnou hromadu Fa RENE a.s.

Místopředseda představenstva svolává valnou hromadu společnosti Fa RENE a.s., IČ 15061931 za účelem
volby nového představenstva a nové dozorčí rady na další 5ti leté období. Valná hromada se svolává 
na 30.10.2018 v 10:00 h  v sídle společnosti na adrese Bří Štefanů 886, 500 03  Hradec Králové. 

Mgr. Michele Stašová
místopředseda představenstva


publikováno dne 18.9.2018
Partneři:
Aquarium Bucur nábytek Litex TruckServicePlus Galerie u sv. Jakuba Móda 1342