Úvodní stránka > Projekt „Barevný anděl“
Projekt „Barevný anděl“

Projekt „Barevný anděl“

V rámci projektu Barevný anděl financujeme rekonstrukce dětských pokojíčků dětem, kterým zemřel sourozenec.
Smysl projektu:
Smyslem projektu je změnit prostředí dítěte a utužit vztah v rodině poznamenané úmrtím jiného dítěte v rodině. Skupina dětí, které přišly o sourozence je znevýhodněná a opomíjená. Automaticky se předpokládá, že dítě se se ztrátou sourozence „nějak vyrovná", maximálně se mu věnuje dětský psycholog. V mnoha rodinách dochází k poruchám v komunikaci mezi rodiči navzájem, ale i mezi rodiči a dětmi.
Ty kromě stesku po sourozenci začnou trpět přehnanou péčí nebo naopak ztrátou zájmu ze stran rodičů. V rámci projektu se snažíme aktivně propojit účast dítěte a rodičů na společné práci - přeměně prostředí, ve kterém sourozenci žili společně a které tragédii připomíná. Motivovat dítě k aktivitě, která nastartuje život bez sourozence a přitom se naučit o situaci komunikovat.
Cíle projektu:
Podpora sourozenců zemřelých dětí - zahájení nové životní etapy bez sourozence
Podpora vzájemné komunikace v rodině
  
Podmínky k účasti v projektu: 
- Věkový limit dítěte 3 - 18 let
- Doba od úmrtí sourozence: 1 měsíc až 3 roky
- Oba sourozenci žili v době úmrtí ve společné domácnosti 
 
Projekt se v roce 2008 realizoval v pěti rodinách, v roce 2009 ve dvou rodinách, v roce 2010 již ve čtyřech rodinách, v roce 2011 ve dvou rodinách, v roce 2012 ve čtyřech rodinách, v roce 2013 ve čtyřech rodinách.

Příklady proměn:
Proměna pokojíčku u Nelinky Dalimanové v Plzni /duben 2010/, kterou sponzorovala naše firma, pro více informací klikněte zde

Proměna pokojíčku u Dominika Wirtha v Polničce /září 2010/, kterou sponzorovala naše firma, pro více informací klikněte zde

Proměna pokojíčku u Lenky Sebránkové v Chomutově /listopad 2010/, kterou sponzorovala naše firma, pro více informací klikněte zde
Partneři:
Aquarium Bucur nábytek Litex TruckServicePlus Galerie u sv. Jakuba Móda 1342